Cart

Press Enter / Return to begin your search.

International advisor to intelligence, counterintelligence, and counter-terrorist institutions. Expert on psychological subversion – offensive and defensive psychological operations. HUMINT expert. Expert on multi-faceted counter-terrorist operations.

Author of methodological works and more than 450 courses designed for dozens of specialist state structures in many regions in the world (activity carried out only with state structures).

Recognized by countries such as the United States of America (advisor to the US Department of State and US Department of Justice), Russia, China, countries of Eastern Europe and Central Asia.

Awarded on multiple occasions for developing modern systemic solutions, creating specialized operational units and for fighting against terrorism.

Professor, PhD in Psychological Sciences (specialized in intelligence psychological operations – strategic perception management). Awarded with the “gold medal for achievements in science” for developing his original methodological system for intelligence and counterintelligence institutions.


Doświadczenie zawodowe od roku 1992. Międzynarodowy doradca instytucji wywiadowczych, kontrwywiadowczych oraz służb antyterrorystycznych. Autor ponad 450 programów treningowych w wielu regionach świata. 

Wielokrotnie nagradzany za walkę z terroryzmem oraz za tworzenie wyspecjalizowanych komórek operacyjnych. Doradca oraz ekspert w US. Departamencie Stanu, Rosji, Chinach oraz wielu innych krajach.

Dr hab., profesor psychologii praktycznej o specjalizacji „dywersja psychologiczna”. 

Odznaczony złotym medalem za osiągnięcia naukowe – opracowanie autorskiego systemu metodycznego dla instytucji wywiadowczych.