46 sekund

Obowiązkowa lektura dla każdego kto, zawodowo czy hobbystycznie, zajmuje się ekspansją putinowskiej Rosji na terenie Europy w ciągu minionego xx-lecia.

O książce

Najwyższy poziom merytoryczny w opisie mechanizmów, form i metod stosowanych w ramach toczącej się gry współczesnych wywiadów. Autor z dużą biegłością i imponującą dbałością o detale odtwarza szczegóły działań operacyjnych współczesnego wywiadu.

100 = 1 > 99

Jeśli na 100 osób Twój przekaz zrozumie przynajmniej 1, to jesteś blisko sukcesu. Prawdopodobnie to właśnie od tego 1 człowieka będzie zależeć los 99 pozostałych.

PublicystykaArtykuły powiązane z tematyką książki

Azymut człowieka

Zaawansowane techniki projekcyjnych prowokacji to elementarz oraz integralna część złożonych wywiadowczych operacji psychologicznych. Istotą jest określenie zaktualizowanego kodu dostępu do zbiorowej świadomości mas. Dla profesjonalnych analityków ofensywnych jest oczywiste, że kodem dostępu nie jest i nie będzie operowanie w zakresie zdolności poznawczych człowieka (te niestety coraz bardziej tracą na znaczeniu przez informacyjne przebodźcowanie) – ale sprawdzone operowanie na płaszczyźnie kompetencji emocjonalnych zarówno jednostki, jak i całych mas. W tym wypadku mamy do czynienia z charakterystyczną, paradoksalną niezmiennością ludzkich postaw, gdzie paradoksalny charakter polega na tym, że proces życia człowieka ma przecież charakter zmienny, a niezmienność definiowana jest jako wstęp do […]

Read More

Hodowla głupców

Demoralizacja to element pierwszy z wielu innych wchodzących w skład procesu psychologicznej dywersji. Proces ten charakteryzuje się niejawnymi i przez to trudno uchwytnymi dla interpretacji działaniami ofensywnymi jednego państwa (agresora), prowadzonymi wobec innego państwa (ofiary).

Read More

Antidotum

Zdolność do myślenia krytycznego to podstawa samostanowienia. Społeczeństwo złożone z osób wyposażonych w takie kompetencje jest szczególnie trudno podatne na dehermetyzację. Współczynnik spójności tak sformatowanej zbiorowości jest zazwyczaj bardzo wysoki, co bezpośrednio przekłada się na egzystencjalną perspektywę.

Read More