Cart

Press Enter / Return to begin your search.

Azymut człowieka

Zaawansowane techniki projekcyjnych prowokacji to elementarz oraz integralna część złożonych wywiadowczych operacji psychologicznych. Istotą jest określenie zaktualizowanego kodu dostępu do zbiorowej świadomości mas. Dla profesjonalnych analityków ofensywnych jest oczywiste, że kodem dostępu nie jest i nie będzie operowanie w zakresie zdolności poznawczych człowieka (te niestety coraz bardziej tracą na znaczeniu przez informacyjne przebodźcowanie) – ale sprawdzone operowanie na płaszczyźnie kompetencji emocjonalnych zarówno jednostki, jak i całych mas. W tym wypadku mamy do czynienia z charakterystyczną, paradoksalną niezmiennością ludzkich postaw, gdzie paradoksalny charakter polega na tym, że proces życia człowieka ma przecież charakter zmienny, a niezmienność definiowana jest jako wstęp do […]

Read More

Hodowla głupców

Demoralizacja to element pierwszy z wielu innych wchodzących w skład procesu psychologicznej dywersji. Proces ten charakteryzuje się niejawnymi i przez to trudno uchwytnymi dla interpretacji działaniami ofensywnymi jednego państwa (agresora), prowadzonymi wobec innego państwa (ofiary).

Read More

Antidotum

Zdolność do myślenia krytycznego to podstawa samostanowienia. Społeczeństwo złożone z osób wyposażonych w takie kompetencje jest szczególnie trudno podatne na dehermetyzację. Współczynnik spójności tak sformatowanej zbiorowości jest zazwyczaj bardzo wysoki, co bezpośrednio przekłada się na egzystencjalną perspektywę.

Read More

Myśl albo giń…

W świecie, w którym myśl krytyczna ma status zakazanej pornografii – zbiorowy infantylizm stworzy nowym pokoleniom religię roszczeniowego egocentryzmu. Nadając inteligencji bezobjawowy charakter, w zbiorowym akcie chrztu, psychologiczny skalpel jednym chirurgicznym cięciem amputuje ostatnie bastiony społecznej empatii. Odtąd, wyposażone w katechizm nowej wiary rzesze intelektualnych ślepców będą skutecznie realizować zawarte w nim dziesięć przykazań upadku naszej cywilizacji.

Read More

Ruski agent

Gdy interes państwa przegrywa z interesem niedojrzałych intelektualnie i emocjonalnie jednostek – tam kończy się zabawa w politykę, a zaczynają się realne straty w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Read More